بله. در صورتی که پس از خرید سفارش شما ارسال نشده باشد می تونید نسبت به لغو آن اقدام نمایید. همچنین به مدت 5 روز پس از تحویل کالا امکان بازکشت محصول وجود دارد

ارسال نظر در این مطلب امکانپذیر نمی باشد. جهت ارتباط با مدیریت می توانید از فرم تماس استفاده نمایید